PROLESKI yazılımın güncellenmesi


17 şubat 2015 yılından itibaren, PROLESKI  yeni yazılım seçeneği sunmaktadır. Bu yazılımı programda görmek mümkündür.

Herhangi bir yenileme için  kontrol edilecek ve güncellenme yapılacaktır.

Yazılımın bütün paketleri artık şu program şeklinde olacak Update_PN.UN.SUN.ICN.exe

PN —yazılımın versiyonun gösteren rakam

UN —aynı versiyondaki yapılan önemli düzeltmelerin numarasını gösteren rakam ,

SUN — aynı versiyondaki yapılan önemli olmayan ve  düzeltilmesi gerekmeyen hataların numarasını gösteren rakam,

ICN — programın ana yüzeyindeki yapılan düzeltmelerin sayısını gösteren rakam.

 

Eğer program açıksa, programın çalıştırılması açık olan programı, dosyaların güncellenmesini, hataların düzeltilmelerini kapatacaktır, ve program yeniden açıldığında güncelleme gerçekleşmiş olmayacaktır.

Posted in News.